inschrijven

inschrijven

Weet je al zeker dat je lid wilt worden? Vul dan het inschrijfformulier in. Ben je nog geen 18? Vraag je ouder/verzorger om het formulier te ondertekenen.

Voor kinderen graag ook de Toestemmingsverklaring voor foto en video invullen. Daarmee geven ouders/verzorgers aan of ze er wel/niet mee instemmen dat hun kind op de foto komt.

Inschrijfformulier inleveren kan op verschillende manieren:

Nieuwe leden betalen naast de contributie eenmalig
€ 25 inschrijfgeld.

contributie

Voor de contributie krijg je een factuur van ClubCollect. Deze factuur wordt verstuurd aan het bij ons bekende e-mailadres. Open deze mails dus en betaal op tijd. Betalen in 4  termijnen is mogelijk. Heb je een probleem met inloggen bij ClubCollect? Stuur een e-mail aan de penningmeester. Desnoods kun je in de kantine met PIN betalen.

Peewees € 176
Cubs € 176
Cadets € 228
Junioren € 270
Senioren heren € 354
Senioren dames € 240

 

  • Van de jaarcontributie kun je € 40 terugverdienen als vrijwilligersvergoeding. Dit geldt voor ouders/verzorgers die zich 4 uur of meer per jaar inzetten voor de club. Vanaf Cadets en ouder is er een keuzemogelijkheid: de vrijwillige inzet mag dan van speler en/of ouders/verzorgers komen. De € 40 wordt uitbetaald aan het eind van het jaar.
  • Word je na 1 september lid? Dan betaal je alleen de resterende maanden van het jaar. Bijvoorbeeld: je wordt lid op 1 januari, dan betaal je alleen voor de maanden januari tot en met augustus.

indicatie overige kosten

jeugdfond sport & cultuur en nationale fonds hulp

Voor flag football (Peewees en Cubs) bedragen de kosten van een clubtenue circa € 165,- (zonder kicksen).

Voor tackle football (Cadets, Junioren, Senioren) zijn de kosten van een clubtenue circa T.B.D. (zonder kicksen). Daar komt nog een uitrusting voor tackle bij: helm, shoulderpads enz. Die is te koop vanaf circa €250,-; gelukkig kun je daar in de meeste gevallen wel jaren mee doen. Reken voor tackle dus op kosten voor je uitrusting van ongeveer €415,-, plus kicksen. 

Cadets en Senioren die lid zijn kunnen in incidentele gevallen een uitrusting (pads/helm/shirt) huren voor € 5 per week en € 50 borg (die borg krijg je terug als je alles netjes inlevert).

Als er uitwedstrijden zijn, dan delen we de reiskosten. Hoe dit precies gaat, wordt per team geregeld. Bijvoorbeeld: ouders/verzorgers die niet rijden, betalen een bijdrage voor de benzinekosten aan degenen die wel rijden. In een enkel geval huren we een bus, en ook dan delen we de kosten.

Wil je kind graag American Football spelen maar kun je de contributie niet opbrengen? Informeer naar de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere.
Huidige spelers die via het Jeugdsportfonds sporten: denk bij de aanvraag aan de contributiebedragen per 1-1-’21 (zie hierboven). Zorg ervoor dat de tussenpersoon op tijd een nieuwe aanvraag indient. Dit gaat niet vanzelf en het fonds betaalt niet met terugwerkende kracht.

Ouder dan 18? Er is ook een voorziening voor jongeren tot 21 jaar, het Nationaal Fonds Kinderhulp. Misschien kan dit fonds helpen bij het betalen van je contributie. Vraag school/jeugdhulp/kerk/maatschappelijk werker of ze je kunnen helpen met een aanvraag

Loading...