privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Flevo Phantoms gevestigd te Almere, met als bezoekadres Sportpark De Marken 4a, 1355 ES Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40656720, hierna te noemen: `de Vereniging` of ‘Flevo Phantoms’.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij hebt.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In onze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en die van anderen. Wij doen er alles aan om jouw privacy en die van de kinderen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Flevo Phantoms houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: De persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze toelichting; Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens of die van het kind; Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op personen die de website van Flevo Phantoms bezoeken en op personen van wie in het kader van (sportieve) toenadering door de Vereniging persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld (potentiële) leden, relaties, vrijwillegers of medewerkers, verwijzers, sponsoren en leveranciers. Daar waar wij jou als lid aanspreken bedoelen we bij minderjarigheid ook je ouders, voogd of verzorger mee.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

In onderstaande tabel kan je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt. Sommige gegevens moeten op grond van de wet een bepaalde tijd worden bewaard. Dit kan betekenen dat Flevo Phantoms, bepaalde persoonsgegevens toch langer moeten bewaren.
Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of je lid kan worden  en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst  Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden  NVT
Administratie Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst De gegevens zijn nodig om een juiste administratie te kunnen voeren voor het verwerken van de contributie, verzekeringen en aanmelding bij de door AFBN georganiseerde activiteiten zoals wedstrijden en toernooien. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Boekhouder
Accountant
Belastingdienst
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief of informatie in the team app. Voornaam
Achternaam
E-mailadres
telefoonnummer
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. E-marketingtools
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren. Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is. SponsorenAndere verenigingenFysiotherapeut
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.  Websitebeheerder
Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.  Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT
Gebruik van onze social media kanalen en content  Videobeelden
Foto’s
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Websitebeheerder
Social media manager
Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om jou of je zoon of dochter of iemand waar jij de voogd van bent aan te kunnen melden voor activiteiten, wedstrijden en andere AFBN (American Football Bond Nederland) gerelateerde zaken. De AFBN beschikken over de naam, geboortedatum en e-mailadres van de Verenigingslid waardoor deelname aan AFBN wedstrijden mogelijk is, de tuchtcommissie je kan berichten en de rechtmatigheid van je lidmaatschap kan beoordelen (bijvoorbeeld om te controleren dat je bij één Football club en in het qua leeftijd juiste team bent ingeschreven).

cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om jou meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Onze website maakt gebruik van noodzakelijke en analytische cookies. Noodzakelijke cookies zorgen voor de basisfuncties van de website en zijn noodzakelijk om de website goed te kunnen laten functioneren. Deze cookies zijn anoniem en slaan geen persoonlijke gegevens op. Analytische cookies helpen te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Zo wordt bijvoorbeeld meer inzicht verkregen in het aantal bezoekers. Deze cookies zijn ook anoniem en slaan geen persoonlijke gegevens op.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de Help-functie van jouw browser.

Loading...