Een veilig sportklimaat bij onze club

01 03 18 | Uncategorized

Als vereniging zijn we druk bezig met het waarborgen van een veilige club. Voorkomen is immers beter dan genezen. Daarom onderschrijven we de ‘Gedragscodes Sport‘ van het NOC*NSF (uitleg in de filmpjes). We zullen alles wat daarin staat de komende tijd proberen tussen onze oren te krijgen en houden. We zijn hiermee bezig vanwege nare verhalen in de pers over grensoverschrijdend gedrag in de sport; gelukkig is er bij onze vereniging geen concrete aanleiding. Pesten, intimidatie, seksueel ongewenst gedrag, diefstal, racisme, doping? We pikken het niet. 

Vertrouwenspersoon

Tijdens de eerstvolgende ALV zullen we voorstellen om een vertrouwenspersoon te benoemen, waar leden of andere betrokkenen bij de club die ergens tegenaan lopen anoniem hun verhaal kunnen doen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

We vragen een Verklaring Omtrent het Gedrag van onze bestuursleden en van alle andere vrijwilligers van onze vereniging die met kinderen of met geld/goederen te maken hebben of die in de kleedkamers kunnen komen. Denk aan vrijwilligers in de kantine, trainers & coaches, teammanagers, medics enz.

Loading...