Vrijwilligersvergoeding

03 12 18 | Uncategorized

Zoals afgesproken tijdens de Algemene Ledenvergadering: de contributie gaat volgend jaar met € 40 omhoog. Die € 40 is eenvoudig terug te verdienen door minimaal 4 uur per jaar vrijwilligerswerk voor de club te doen. Er is van alles en nog wat te doen:

  • op het veld
  • in/om de kantine/kleedkamers
  • tijdens toernooien/feesten
  • achter de schermen

Zonder vrijwilligers draait onze club niet. Vrijwilligerswerk doen is gezellig, en levert je dus ook een besparing op de contributie op. Kinderen vinden het meestal ook erg leuk als hun ouders zich inzetten voor hun club. Veel klusjes kunnen tijdens de trainingen gedaan worden. Geef je op met een e-mail aan info@flevo-phantoms.nl

Loading...