Bericht voor ouders die gebruikmaken van het Jeugdsportfonds

12 01 19 | Uncategorized

Het is belangrijk dat uw intermediair op tijd de aanvraag indient, en op de aanvraag het bedrag van de contributie in 2019 invult.
Aanvragen met terugwerkende kracht kan niet. Dus als u te laat bent (of uw intermediair is te laat) dan vergoedt het JSF de contributie voor de achterliggende periode niet.

Loading...