Facturering 2020, afronding 2019

23 12 19 | Uncategorized

Het merendeel van de facturen met de contributie is inmiddels verstuurd. Dus controleer a.j.b. je e-mail, log in op ClubCollect en kijk hoe je kunt betalen.

De vrijwilligersbijdrage over 2019 wordt binnenkort terugbetaald aan de vrijwilligers die zich 4 uur of meer hebben ingezet voor de club.

Vragen over de contributie of de vrijwilligersbijdrage? Stuur een e-mail aan de penningmeester.

Loading...