Vacatures

08 06 20 | Uncategorized

Eerder dit voorjaar berichtten we over vacatures in het bestuur. Ondertussen hebben we kandidaten voor de functies voorzitter en penningmeester. Kandidaten kunnen zich nog aanmelden tot 12 juni aanstaande.

OPENSTAANDE VACATURES

  1. Secretaris
    Dit is een belangrijke bestuursfunctie. Je notuleert de vergaderingen en beheert bijvoorbeeld de algemene mailbox. Je bent dus ook het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden, de gemeente en andere organisaties, de bond enzovoorts. Je vraagt daarnaast de VOG’s aan voor andere vrijwilligers, zodat we een veilige club blijven. Zonder secretaris stopt dat allemaal. Bovendien: zonder secretaris hebben we formeel geen volledig bestuur en leven we onze eigen statuten niet na. Het is dus heel belangrijk dat iemand zich aanbiedt om deze taak te vervullen!
  2. Wedstrijdadministratie
    Dit is geen bestuursfunctie, maar minstens even belangrijk. De wedstrijdadministratie is namelijk de schakel tussen de bond en de headcoaches. Bijvoorbeeld als het gaat om het wedstrijdschema, afgelastingen, uitslagen en bepaalde formaliteiten. Zonder wedstrijdadministratie weten we straks niet meer waar en tegen wie we moeten spelen. Dus ook hiervoor geldt: meld je aan.

WIE KAN ZICH KANDIDAAT STELLEN?
Leden, of (bij jeugdleden) hun ouders/verzorgers. Voor meer informatie of aanmelden, stuur een e-mail aan info@flevo-phantoms.nl.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VIA E-MAIL
Normaal wordt er tijdens een ALV gestemd over nieuwe bestuursleden en andere vrijwilligersposten. Door de coronamaatrdegelen kunnen we nog niet vergaderen. Omdat we als vereniging niet kunnen blijven stilstaan, zullen we dit stemmen via e-mail laten verlopen. Houd daarvoor je mailbox in de gaten.

GOED NIEUWS OVER WEBSITE EN FACEBOOK
Arnout Siepkamp gaat helpen met het onderhoud van de website en sociale media. Hij vervangt Lisette.

Loading...